Cookie beleid Rheden

De website van Rheden is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

Notulen

De concept notulen van de ALV van 1 juli 2022 vindt u hier:

 conceptnotulen_ALV_01-07-2022.docx

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concept notulen ALV 28-09-2020

 

 1. Opening en 1 minuut stilte voor onze overleden leden: De voorzitter opent de vergadering en geeft aan dat sc Rheden in de eerste helft van dit jaar 2 iconen heeft verloren. Willy Kip en Theo Woerts. Ondanks de “coronatijd” heeft de club toch op een passende wijze een laatste groet kunnen overbrengen. Wij houden 2 minuten stilte om bij het overlijden stil te staan.

 

 1. Ingekomen stukken: Er zijn geen ingekomen stukken voor deze vergadering.

 

 1. Inleiding en mededelingen door de voorzitter:

Het zijn bizarre tijden. Dit hebben wij nog nooit eerder meegemaakt. Er is in deze tijd veel overleg geweest met andere clubs en de gemeente. Soms wist iedereen niet wat te doen.

 • In de Lock down periode is de verwarmingsketel vervangen. Dit heeft even geduurd. Het bestuur gaat bij grote uitgave niet over een nacht ijs en na wat marktonderzoek hebben wij de keuze gemaakt voor reparatie. De ketel kan weer jaren mee.
 • De onderhoudsploeg heeft in de coronatijd veel werk verzet. Naast het reguliere werk is het terras aangepakt en zijn banken geschilderd. Ook is men met de borden op het hoofdveld bezig.
 • Wij zijn bezig met het tijdelijk aanschaffen van een tent. Echter na de mededeling van vanavond dat alle sportkantines 3 weken dicht moeten en er geen publiek mag zijn bij de wedstrijden, schuiven wij dit maar even door.
 • In deze vereniging maken wij afspraken met elkaar en zijn er regels opgesteld waar wij ons aan moeten houden. Op de een of andere manier zorgt deze tijd dat er korte lontjes ontstaan. Als club overeind blijven betekend dat wij allemaal onze schouders eronder moeten zetten. Bij frictie zoek elkaar op en doe dit met respect voor elkaars mening. Deze tijd is voor iedereen al moeilijk genoeg.
 1. Toelichting op de financiën door de penningmeester:

Maikel van Leeuwen is per 1-07-2020 gestopt met het penningmeesterschap bij sc Rheden. Hij sluit wel dit boekjaar af. Door de impact van de coronatijd op zijn bedrijf en  vanwege gezondheidsredenen presenteert hij alleen globaal de cijfers. Zo weet iedereen hoe wij ervoor staan. In November zal hij dan de definitieve cijfers presenteren en de kascontrole laten uitvoeren. Dan treed hij af. De kascontrole over het boekjaar 2019-2020 zal door Mark van Beek en Michel van Huenen gedaan worden.

De penningmeester legt de cijfers uit van het afgelopen boekjaar. De cijfers zien er keurig uit. Hij geeft het advies aan de nieuwe penningmeester om van de nieuwe coronavoorzieningen gebruik te maken en behouden te blijven in de uitgaven.

-Er wordt gevraagd wat voor besparing de ledverlichting nu opbrengt. Er is een besparing. Bij de definitieve cijfers zal hij hierop terug komen.

 

 1. Bestuurswisselingen:
 • Op voordracht aantreden penningmeester Natasja van Horssen. Natasja haar zoon voetbalt bij sc Rheden en in plaats van 50 euro vrijwilligersvergoeding betalen wil zij zich inzetten op haar kwaliteiten voor onze club. Zij werkt in de financiële sector. Natasja gaat het bestuurlijke penningmeesterschap doen en binnenkort is er een gesprek voor de fiscale ondersteuning. De leden gaan akkoord met haar benoeming. De voorzitter wenst haar veel succes.
 • Op voordracht voorzitter technische commissie: Laurent van den berg: Laurent heeft het stokje overgenomen van John Farkas die nu onze hoofdtrainer is. Laurent loopt al een tijdje mee in onze vereniging. De leden gaan akkoord met de benoeming. De voorzitter wenst Laurent veel succes.
 • Aftreden voorzitter Commerciële commissie Petra Wolfert: Petra treed af als voorzitter commerciële commissie maar blijft in het bestuur als secretaris. Dit laatste deed ze al 3 jaar als interim. De leden gaan akkoord en de voorzitter wenst haar veel succes.
 • Op voordracht voorzitter commerciële commissie Marc van Heerde: Marc zit al geruime tijd in de commerciële commissie daarnaast trainde hij diverse teams. Door de drukte in de commerciële commissie heeft hij besloten zich op het bestuurlijke zich meer te willen richten. Vandaar deze keus. De leden gaan akkoord en de voorzitter wenst hem veel succes.
 • De voorzitter geeft aan dat n.a.v. van de vacatures, Mark van Binsbergen en Kai Dorland zich hebben opgegeven om de kantine te gaan beheren. Ook de bestuurlijke verantwoordelijkheid wordt hierbij genomen. Er zijn diverse gesprekken geweest met het bestuur en het bestuur is van mening dat de heren weten wat ervan hun verwacht wordt. Het bestuur stelt voor dat Kai en Mark aan het werk gaan en in november de benoeming bekrachtigd zal worden. De leden gaan akkoord en de voorzitter wenst hen veel succes.

Vacatures blijven staan voor facilitaire zaken en algemene zaken. De Voorzitter is blij dat wij bestuurlijk een beetje op orde zijn en blij dat er ook jonge mensen deze verantwoordelijkheid willen oppakken.

 

                                            PAUZE

 

 1. Actuele voetbalzaken: Laurent (VZ TC)is blij met zijn team want er gaat veel tijd in zitten. Er is overal maar een team en er zijn geen doorschuifmogelijkheden meer. Dit is een actiepunt.

Er zijn vele opzeggingen van kinderen die tussentijds een team in de steek laten. Veel ouders bemoeien zich met indelingen en voetbaltechnische zaken. Dit zorgt voor veel onrust en tast de groepsdynamiek aan binnen de teams.

Positief is dat wij een goede bezetting hebben van trainers. Dat er een opleidingstoekomst is voor niet geschoolde trainers. Hier komt hij de volgende ALV op terug. Dat er zoveel mogelijk eigen jeugd  opgeleid wordt en dat wij veel eigen jeugd hebben in ons eerste elftal.

De voetbalschool gaat gestart worden. Kinderen kunnen naast 2x trainen nog een keer een training volgen. Info volgt nog hierover.

Tijdens de Lock down hebben diversen trainers hun vrijwilligersvergoeding geweigerd om de club meer financiële ruimte te geven. Dat is een mooie betrokkenheid.

 1. Vaststellen conceptnotulen van de algemene ledenvergadering van 25-11-2019

De notulen worden goedgekeurd.

 

 1. Rondje langs de commissies: Marc van Heerde (VZ CC) geeft aan dat hij denkt dat veel mensen niet weten wat de CC zoal doet. Met een handjevol mensen worden de volgende zaken binnen de CC afgehandeld.

De deal “Roskam” . Hotel werft buitenlandse clubs en onderhoud ons hoofdveld in ruil dat deze clubs bij ons mogen trainen. Hierdoor hebben wij een robotmaaier. Deze moet binnen kort weer weg omdat de Roskam er niet meer is. Wij zoeken nu een sponsor voor de robotmaaier. Kan in allerlei vormen. Help ons zoeken.

Club van 50 is bedoeld als apart potje voor zaken die niet begroot zijn. Anouk (VZ JC)wil dat dit bord vol moet komen te hangen met mensen die wat extra willen doen.

De dug-out op veld 6 is met de tornado om gegaan. Was niet gedekt door de verzekering. Het slechte weer komt eraan. Zou mooi zijn als wij iemand kunnen vinden die kan metselen om dit weer in orde te krijgen. Help ons zoeken naar iemand die dit kan regelen voor ons.

Op de tribune hangen borden van nieuwe sponsoren PHB en Acoma. N.a.v. de tornado hebben zij zich extra ingezet voor het opknappen van het kleedgebouw. Daarvoor onze dank.

Aan onderhoud dank voor het fatsoeneren van onze borden op het hoofdveld.

Binnenkort komt er een nieuw sponsorformulier op de website. Dank aan Vincent Verhoeven die dit naast TC ook nog doet voor ons. Met dit formulier kan iedereen iemand in zijn omgeving interesseren voor een sponsoring of bijdrage aan sc Rheden.

Kleedkamers 1 en 2 zijn gerenoveerd. Zijn nu bezig om te inventariseren wat het opknappen van de andere kleedkamers gaat kosten. Daarna weer sponsoren hiervoor  zoeken.

Wij hebben  geld vanuit de Crowdfunding staan. Het is niet reëel om dit voor nieuwbouw te gebruiken zoals oorspronkelijk de bedoeling was en dit ook geoormerkt was. Wij willen in gesprek met de jongens die dit toentertijd hebben opgezet en kijken naar wat de ideeën zijn hierover. In de volgende ALV komen wij hierop terug.

Verlichting: vandaag is er een nieuwe schakelkast geplaatst. Nu afwachten of hij het houdt. Er is een opstartschema in de kast. Misschien kan het geld van de verkoop van Wort Rheden wat over is hiervoor gebruikt worden?

Er liggen masten klaar voor ons bij DVOV. 17 meter lang. Daar is het bestuur al lang mee bezig. Het transport is een groot probleem.

-    Anouk (VZ JC) n.a.v. het project 'Ik buurt mee' is het pannaveld ad 2280 euro binnen. Er komt binnenkort weer een ronde aan. Iemand idee waaraan de vouchers voor ons ingediend kunnen worden. Voorwaarde is dat het voor iedereen gebruikt moet/kan worden. Suggestie vanuit de vergadering zijn tent en attributen voor op het kunstgrasveld b.v. inklapbare doeltjes. Anouk neemt dit mee.

 

 1. Rondvraag: Willy Willems: Doeltjes op de veldjes moeten weggezet worden. Het sportbedrijf maait erom heen. Aandacht hiervoor. De aluminium doeltjes mogen niet op het kunstgrasveld. Deze beschadigen het kunstgras en bij beschadiging moeten wij dit zelf betalen. De TC neemt dit mee en brengt het nog een keer onder de aandacht.

Bart Muis: Een mededeling, het biljarttoernooi in december gaat vanwege corona niet door. Misschien later anders slaan wij een jaar over.

-De inbraken wat heeft dat ons gekost en welke maatregelen? Door de verzekering zijn/is het bedrag vergoed. Wij zijn bezig met Cashless betalen. De pasjes zijn er al. Echter moest er nog geregeld worden dat je ze thuis ook kan opladen. De verwachting is dat als de kantine weer open gaat het in werking kan treden communicatie daarover zal nog volgen.

-succes aan de Kai en Mark maar let ook op handhaving. Anouk geeft aan dat twee weken geleden handhaving is geweest en ons complimenteerde met wat wij gedaan hadden. Zij geven aan dat als wij als club er alles aan doen het bij niet naleven van de regels de mensen individueel  beboet worden.

Dirk Takes: Kan voor bladblazers zorgen. Hij gaat erachteraan.

Mike Kersten: Compliment voor de nieuwsbrief. Bestuur is blij moeten wij ook meer doen. High light zullen wij meer weergeven.

Natasja: gaat een inloopspreekuur starten voor ouders. Zo meer kanaliseren van de problemen. Als er geen gebruik van wordt gemaakt dan stopt ze ermee.

 1. Sluiting: De voorzitter (Rick Palm) sluit de vergadering af en als je met iets wil meedenken neem dan met een van de bestuursleden contact op.

Verslag 29-09-2020 Petra Wolfert

 

Notulen algemene ledenvergadering 15 mei 2017

Afmeldingen: Patrick D ’Hulst, Bart Niemeijer, Hetty Niemeijer, Geert-Jaap Dorland.

Aanwezig: zie presentielijst.

Opening:

· Voorzitter Rick Palm opent de vergadering en heet iedereen welkom en vraagt iedereen die kan staan dit te doen om een minuut stilte te houden voor de leden welke ons zijn ontvallen. Dit zijn Bernard Schuur en Elbert Hendrik van Wijk.

Mededelingen:

· De bar is gesloten tijdens de vergadering.

· Vragen voor de rondvraag graag indienen tijdens de pauze van de vergadering.

· De onderhandelingen met de gemeente over de opstal van het voormalige clubgebouw van Worth Rheden zijn afgerond. Binnenkort is de overdracht. We zijn nog in gesprek over het gebruik van de kleedruimtes.

          o   Iedereen die nog sleutels bezit van het pand wordt verzocht deze in te leveren.

· De begroting voor het komende seizoen kan helaas nog niet worden behandeld omdat pas zeer recent de opbrengst van het clubgebouw van Worth Rheden bekend is. Voor de begroting zal een extra ledenvergadering worden belegd zodra de begroting beschikbaar is.

· Tot nu toe is er nog steeds geen nieuwe penningmeester. Er zijn wel wat contacten maar het gaat moeizaam. Als zich geen penningmeester  aandient zal het bestuur naar andere mogelijkheden moeten kijken om de functie ingevuld te krijgen.

 

Notulen vorige vergadering:

· De notulen van 28-11-2016 worden goedgekeurd door de vergadering.

 

Verslag Kascommissie:

· Marc van Heerde verteld de aanwezige dat de boekhouding overzichtelijk en compleet is.

· Aandachtspunt is wel de inning van de contributie.

          o   De vergadering verleent hierbij decharge over beide boekhoudingen.

· Rick Palm bedankt de kascommissie voor hun bijdrage en inzet en het bestuur zal de aanbeveling meenemen naar de nieuwe penningmeester.


Bestuurszaken:

· Robert Bosveld en Christel van der Linden treden beiden af als bestuurslid.

          o   Rick bedankt beiden voor hun inzet.

· Voor beide functies is nog geen opvolger beschikbaar. De kantine zaken worden momenteel waargenomen door:

          o   Inkoop; Sjors Zuiderhoek en Guido de Koning.

          o   Planning; Sabine van Doeveren.

          o   Schoonmaak; Christel Timmerman.

· Robert Bosveld maakt het boekjaar (eind Juni) af.

· Arthur van Werkhoven geeft aan te stoppen als secretaris i.v.m. privé omstandigheden.

 

PAUZE

 

Vrijwilligerszaken:

· Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Op dit moment spelen de volgende zaken op het gebied van vrijwilligerszaken:

          o   Inventarisatie wie welke taken heeft gedaan en wil doen zodat de 50 euro kan                      worden geïnd.

          o   Onderhoudsploeg loopt goed.

          o   Schoonmaak loopt goed.

Vanuit de vergadering worden verschillende vragen gesteld  over  het vrijwilligersbeleid:

Wordt er  al geïnd als mensen geen vrijwilligerswerk doen?

Er wordt gedeeltelijk geïnd bij leden waarvan bekend is dat ze geen vrijwilligerswerk hebben gedaan. Het bestuur wil hierin echter strakker gaan handhaven.

Willem Dorland geeft aan te willen helpen met het inzichtelijk te maken van de uitgevoerde taken.


Geldt de 50 euro  regeling, een  regel die in het verleden bij vv Rheden werd gehanteerd, ook voor leden die van vv Worth Rheden afkomstig zijn?

Tijdens de eerste vergadering van de fusie vereniging sc Rheden,  in juli 2016, is door de vergadering akkoord gegeven om deze regel ook te hanteren bij sc Rheden.

Wanneer wordt dit beleid effectief?

Wanneer duidelijk is hoe vrijwilligers worden benaderd.

Hoe weet ik wat ik kan doen?

Alle nieuwe leden moeten dit direct bij inschrijving opgeven, alle huidige leden zijn dit seizoen benaderd.
 

Er wordt besloten dat er een projectteam komt die het vrijwilligersbeleid verder gaat uitrollen. Hiervoor geven de volgende leden zich op: Tamara Postma, Anouk Huurman, Willem Dorland, frank van Bokhoven en Marc van Heerde.

 

Facilitaire zaken:

Bram Dorland geeft uitleg over de huidige facilitaire zaken:

· Renovatie gaat over 2 sporen,

          o   Korte termijn; aanpakken prioriteit zaken.

          o   Langer termijn; Wat willen we als club.

· Verlichting kunstgrasveld moet worden aangepast. Het licht is te zwak en we ontvangen klachten van omwonenden. De vergadering gaat ermee akkoord dat een traject wordt ingezet waarbij led-verlichting wordt aangeschaft en via een leensysteem de kosten hiervan op termijn worden terugverdiend. Nog voor de winter zal deze verlichting worden aangeschaft.

· Het terrein is open en altijd toegankelijk, dit brengt ongewenst bezoek met zich mee wat zich uit in vandalisme en zwerfvuil. Wij zijn in gesprek met de gemeente om het park te kunnen sluiten.

 

Sponsorcommissie: 

Petra Wolfert geeft een toelichting

· ING heeft aangegeven  om voor 3 jaar het contract te willen verlengen

· Focus optiek stopt na dit seizoen en er zijn al wat lijnen uitgezet.

 

· Club van 50 heeft momenteel 45 leden en heeft de nieuwe kassa geschonken aan de vereniging.

· De boarding rond het veld wordt van de zomer aangepast, oude sponsoren zullen worden bedankt middels een speciaal “ bedankbord”.

· Er komt een ruilkast , waarin leden gebruikte spullen kunnen neer leggen welke andere leden dan kunnen meenemen. Hiermee willen we verspilling voorkomen.

 

Technische commissie:

John Farkas geeft een toelichting:

· 1e elftal is helaas gedegradeerd naar de 3e klasse.

· Komend seizoen wordt gestart met de Champions League voor de jongste leden.

· De train de trainer cursus is gestart.

· 2 nieuwe gediplomeerde jeugdtrainers.

· 2 nieuwe gediplomeerde jeugd scheidsrechters.

 

Rondvraag:

Willy Willems vraagt , wanneer  er aandacht is voor de jubilarissen?

Rick Palm geeft aan dat de aandacht er zeker zal zijn. Het bestuur wil dit echter goed voorbereiden. En heeft hier dus meer tijd voor nodig. Rick zal met Willy contact opnemen om dit in de tweede helft van dit jaar verder op te zetten.

 

Alex Meerdink vraagt of het bestuur balloteert bij nieuwe bestuursleden?

Na toelichting op deze vraag blijkt dat Alex zich zorgen maakt of sommige leden niet worden toegelaten tot het bestuur.

Rick geeft aan dat met  iedereen die interesse toont voor een bestuursfunctie uiteraard wordt gesproken. Er is geen sprake van ballotage. Rick stelt aan Alex voor om nog een keer om de tafel te gaan om hierover verder door te praten en zal contact met Alex opnemen.

 

Henk Peters vraagt zich af hoe het komt dat er vanavond zo weinig leden zijn?

Dit kan mede komen doordat er geen uitnodigingen zijn verstuurd maar dat de uitnodiging alleen is kenbaar gemaakt via de site. Het bestuur zal bekijken of een volgende vergadering via meerdere wegen aangekondigd kan worden.

 

Ton Kloek vraagt of er versterking kan komen bij de controle aan de poort bij wedstrijden van het 1e?

Dit is al besproken, Frits Huizinga komt hier op terug bij Ton Kloek.

 

De laatste vraag die gesteld wordt is hoe verhoudt de hoogte van de contributie zich t.o.v. clubs in de omgeving?

De contributie is beslist niet hoger dan bij andere clubs. Alle contributieverhogingen zijn onderbouwt en voorgelegd aan de leden tijdens eerdere  ledenvergaderingen.


Rick sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar  inbreng.
 

Secretariaat sc Rheden

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notulen algemene ledenvergadering 28-11-2016


1. Hans Bosman opent de vergadering en heet iedereen welkom

2. Ingekomen stukken
a. Geen
b. Afmeldingen: 
Joop Teunissen, Rick Smeenk, Mark Doedens, Gertie Bockhoven, Timmo Hoekstra
Ugur Cakir, Stan Maassen vd Brink, Kai Doorland, Mark Schmitz, Alan Hermsen, Gijs Wormskamp, Bart Niemeyer, Ramon vt Veld, Mitch Olyslager.
c. Aanwezige, zie bijgesloten presentielijsten
Hans vraagt om 1 minuut stilte voor de leden welke ons zijn ontvallen:
Jan Damen (Ere lid), Axel Holdijk, Jan Driessen. Niek van Binsberg
Eddy van Binsbergen bedankt iedereen voor de hartverwarmende reacties gedurende de afgelopen week.

3. Financiën
Robert Bosveld ligt de balansen en staat van baten en lasten toe van zowel de verenigingen Worth-Rheden en VV Rheden. Over beide financiële gegevens zijn geen vragen, onder voorbehoud van goedkeuring van de boekhouding door de kascontrole commissie, wordt door de ledenvergadering decharge verleend.

4. Benoeming kascontrole commissie:
Met toestemming van de meerderheid van de stemmen worden de volgende leden benoemd als kascontrolecommissie voor de boekhouding van seizoen 2015-2016:
Marc van Heerde, Edwin van Lith, Johnny Jansen, deze 3 personen zullen de beide boekhoudingen controleren

5. Arthur geeft een korte terugblik over het fusie pad van afgelopen jaar.
Vraag, wat is het verschil tussen de waardebepaling van de verschillende notarissen?
Hans geeft aan dat dit 75.000 euro is.

6. Hans ligt de plannen voor eventuele nieuwbouw toe en geeft aan dat dit een agenda punt wordt voor het nieuwe bestuur

7. Benoeming Interim Voorzitter
Hetty Niemeijer wordt benoemd als Lid van Verdienste van SC Rheden vanwege haar jarenlange inzet voor de vereniging VV Rheden en later SC Rheden2
Hans bedankt alle bestuursleden voor hun inzet de afgelopen tijd en vraagt de vergadering om Gerard Daniel te benoemen als interim voorzitter voor de rest van de vergadering. De meerderheid van de vergadering stemt voor.

8. Aftreden huidig bestuur
Gerard Daniel ligt het pad van de formatiecommissie toe.
Alle zittende bestuursleden worden door Gerard bedankt en treden af

9. Gerard stelt alle kandidaat bestuursleden voor, waarna ze zichzelf verder kunnen presenteren. Alle voorgedragen kandidaten worden door een meerderheid van de aanwezige gesteund. Het nieuwe bestuur van SC Rheden ziet er als volgt uit:
Voorzitter: Rick Palm
Secretaris: Arthur van Werkhooven
Penningmeester: Robert Bosveld
Technische Zaken: John Farkas
Commerciële Zaken: Petra Hartendorp
Jeugdzaken: Anouk Huurman
Kantinezaken: Christel van de Linden
Algemene Zaken: Frits Huizinga
Facilitaire Zaken: Bram Dorland

10. Rick bedankt Gerard voor zijn rol als interim voorzitter en de formatiecommissie (Gerard Daniel, John Farkas en Johnny Janssen) voor hun voortreffelijke werk.

11. Rick sluit de vergadering


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALV 1 juli 2016

SPONSORING

Hans Polman heeft namens Focus Optiek Velp een Ray-Ban zonnebril uitgereikt aan Mike Kersten, ontwerper van het nieuwe logo voor sc Rheden. Vincent Verhoeven bedenker van de naam van het sportpark IJsselzicht mag ook nog een zonnebril uitzoeken bij Focus Optiek Velp

Tevens biedt Hans Polman aan de kinderen van alle jeugdelftallen een gratis oogmeting aan. Komt het hele team voor een oogmeting dan krijgt het team een wedstrijdbal. Dus kader van alle jeugdelftallen pak dit op !

Daarna werd het sponsorcontract tussen Hans Polman en sc Rheden getekend. We zijn heel blij dat Hans Polman zijn naam weer voor één jaar aan de nieuwe vereniging sc Rheden verbindt.

BESTUUR

Voorstelronde bestuur:

Hans Bosman en Martijn Speijers, voorzitter

Hetty Niemeijer-Wolfert, secretaris,

Jeanette Smits, penningmeester

Laurent van den Berg Technische commissie

Michel Liet, activiteiten commissie en begeleider van de  scheidsrechter 1e elftal

Frank van Bokhoven, commerciële commissie

Arthur van Werkhoven bestuurslid

Vincent Verhoeven, bestuurslid

 

CONTRIBUTIE 

Contributie wijziging per 1 juli 2016:

De spelers van Worth- Rheden lopen het verschil in contributie in twee jaar in naar het bedrag van de spelende leden van Rheden € 21,00.

De rustende leden van Rheden gaan het zelfde bedrag betalen als de rustende leden van Worth-Rheden € 7,50.

De 65+leden van Rheden lopen de contributie in twee jaar in. Zij betalen nu € 5,00 gaan naar € 6,25 en dan naar € 7,50.

De contributie inning is eind van de lopende maand.

 

VERBOUW / NIEUWBOUW

Voor de verbouw/nieuwbouw van de kleedkamers zijn we zijn op zoek naar mensen die mee willen denken/helpen. We denken aan bv het houden van acties, obligaties enz.

 

DIVERSEN

-       Voor  27 augustus staat er een feestavond gepland

-       28 augustus presentatie dag

-       16 juli Piepkesdag i.s.m. “Ons Huis”

-       Deelname aan toernooi aanmelden bij het wedstrijdsecretariaat.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!